Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK
0 Your Handlekurv

Rabattavtale

Vi har rabattavtaler med en rekke organisasjoner og bedrifter. Vi har blant annet rabattavtaler for medlemmer eller ansatte i: Securitas AS, Nokas Security AS, G4S Secure Solutions AS, Politiet, Politihøyskolen, Effect, Kriminalomsorgen, Bymiljøetaten, Trygg Vakt, Hønefoss Vaktselskap, Triarii m.fl. 

Vi har 2 ulike rabattavtaler:

Firmarabatt:
Innkjøpere for selskapet eller andre som har fullmakt til å handle på vegne av selskapet vil kunne bli knyttet til en rabattavtale for hele selskapet/organisasjonen. Dette gjør at når en logger inn vil prisene blir oppgitt inkl.rabatt og en ville kunne få egne frakt og betalingsalternativer som budbil og faktura (gjelder kun selskaper som er kvalifisert for dette)

Ansattrabatt:
Som ansatt i et selskap med en ansattrabattavtale vil man kunne få rabatt ved å taste inn en rabattkode. Rabattkoden gjelder kun for ansatte i selskapet/avdelingen/organisasjonen. Denne gjelder privatkjøp og rabatten blir fratrukket når en taster inn rabattkoden. Denne kan f.eks. være oppgitt på deres lokale intranett eller andre steder hvor informasjon om rabattavtaler etc. publiseres. Ta kontakt med din overordnede eller tillitsmann for å etterspørre denne informasjonen.Ønsker deres selskap/organisasjon en rabattavtale med Provakt? Fyll ut skjema under: